AKTUALNOŚCI

Informacja o przejęciu spółki Kronospan Szczecinek sp. z o.o.

Połączenie przeprowadzano zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) (tj. łączenie się poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Kronospan Szczecinek) na spółkę przejmującą (Kronospan Polska).
W efekcie połączenia, na podstawie art. 494 § 1 k.s.h., Kronospan Polska jako spółka przejmująca wstąpiła (jako następca prawny) we wszystkie prawa i obowiązki spółki Kronospan Szczecinek jako spółki przejmowanej.
Tym samym od dnia 1 października 2018 roku wszelkie faktury oraz inne dokumenty rozliczeniowe będą wystawiane na lub przez Kronospan Polska, a ewentualne kwoty należne Kronospan Szczecinek z tytułu współpracy należy przekazywać na poniższe rachunki bankowe Kronospan Polska:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
27 1090 1711 0000 0001 2151 3820 /PLN/
PL37 1090 1711 0000 0001 2151 3834 /EUR/
PL74 1090 1711 0000 0001 2151 3847 /USD/

HSBC Bank Polska S.A..
02 1280 0003 0000 0031 7616 1031 /PLN/
PL78 1280 0003 0000 0031 7616 1021 /EUR/
PL51 1280 0003 0000 0031 7616 1022 /USD/

Wskutek połączenia, Kronospan Szczecinek została rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i w najbliższym czasie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Tytułem wyjaśnienia wskazujemy, iż wspomniana wyżej reorganizacja spółek Kronospan ma charakter wewnętrzny i jej celem jest usprawnienie funkcjonowania spółki oraz zakładu produkcyjnego w Szczecinku, a także uproszczenie relacji z kontrahentami. Potwierdzamy również, iż w związku z przejęciem Kronospan Szczecinek, Kronospan Polska zamierza prowadzić działalność w dotychczasowym przedmiocie i zakresie, a także w przedmiocie i zakresie działalności prowadzonej wcześniej przez Kronospan Szczecinek.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad dotychczasowej oraz dalszej współpracy, składania zamówień, realizowania umów, rozliczeń itp. prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
REKLAMA W STREFIE PŁYT