AKTUALNOŚCI

Kronospan otworzył Centrum Badawczo - Rozwojowe

Są tu prowadzone prace nad produkcją i ulepszaniem płyt drewnopochodnych o wyjątkowej jakości powierzchni i higieniczności, przyjaznych środowisku farb i lakierów, płyt drewnopochodnych o jeszcze lepszych parametrach wytrzymałościowych, a także ekologicznych żywic o niespotykanych obecnie właściwościach fizykomechanicznych.

- Centrum Badawczo - Rozwojowe Kronospanu to innowacyjna placówka, w której będzie się spotykać teoria z praktyką, nauka z przemysłem, gdzie teorie naukowe będą konsultowane z praktykami, mającymi ogromne doświadczenie w produkcji płyt drewnopochodnych. Najlepsze teorie zostaną wdrożone w życie. - mówi dr hab. Izabela Siebielska, zarządzająca jednostką.

Wypracowane rozwiązania technologiczne mają na celu umocnienie pozycji Kronospanu jako lidera na rynku producentów płyt drewnopochodnych. Istotne jest również wprowadzenie do procesu produkcji rozwiązań ekologicznych. Opracowanie technologii nanoszenia przyjaznych środowisku i użytkownikom farb realnie wpłynie na redukcję emisji z produkcji. Dzięki opracowaniu nowych technologii uzyskane zostaną płyty drewnopochodne o emisji takiej samej, jak z drewna naturalnego.

Z Centrum Badawczo - Rozwojowym już współpracują jednostki naukowe i organizacje badawcze. W ramach realizacji projektu Kronospan będzie rozwijać współpracę między innymi z: Politechniką Koszalińską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Wojskową Akademią Techniczną, Instytutem Technologii Drewna, Instytutem Green Angel, Stowarzyszeniem Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia czy Szczecineckim Klastrem Meblowym. Przedsięwzięcie wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Z laboratoriów centrum będą też korzystać studenci Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Doktor Siebielska dodaje: - Nasze laboratoria są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, z którego będą korzystać studenci WPD ostatnich lat. Da im to możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami w branży drzewnej.

Po raz kolejny, dzięki firmie Kronospan, w Szczecinku powstały nowe miejsca pracy. Dodatkową wartością, związaną z uruchomieniem centrum jest to, iż wprowadzenie innowacyjnych technologii oraz rozwiązań produkcyjnych pozytywnie wpłynie na stan środowiska a także usprawni funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Projekt uzyskał dofinansowanie UE z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Fakty o Centrum Badawczo - Rozwojowym:

Powierzchnia terenu, zakupionego w przetargu od PKP: 1 ha
Powierzchnia budynku: 2000 m2, na dwóch kondygnacjach
Czas budowy: 10 miesięcy
Otwarcie: 7. czerwca 2018 r.
Ogrzewanie: ekologiczne (pompa, czerpiąca ciepło z wnętrza Ziemi)
Budynek klimatyzowany, energooszczędny, z odzyskiem ciepła.

Przy realizacji budowy centrum brały udział w większości firmy szczecineckie. Każdego dnia przy budowie pracowało ok. 100 osób. Obok CBR Kronospan wyremontował stary budynek biurowy PKP, w którym będzie hotel dla pracowników firmy. Znajduje się w nim 28 wygodnych mieszkań z kuchnią i łazienką.

REKLAMA W STREFIE PŁYT