DOSTAWCY KWALIFIKOWANI: ANKIETA OFERTOWA

Proszę wypełnić poniższą ankietę przedstawiającą Państwa ofertę.
Nazwa firmy, dane teleadresowe, osoby do kontaktu
Zakres oferty (linie produktowe, asortyment)
Asortyment ekskluzywny dedykowany do sieci Strefa Płyt (oferty specjalne)
Wsparcie marketingowe (sposób ekspozycji i prezentacja produktów, ekspozycja ekskluzywna, prospekty, próbki, wzorniki)

Promocje sprzedaży, akcje marketingowe
Obsługa handlowa placówek sieci Strefa Płyt (przedstawiciele handlowi)
Szkolenia techniczne i handlowe dla sprzedawców sieci Strefa Płyt

System obsługi zamówień i reklamacji dla sieci Strefa Płyt
Koncept logistyczny dla sieci Strefa Płyt