STREFA PŁYT: Miejsce Piastowe MC PANELS

Miejsce Piastowe MC PANELS

Ks. B. Markiewicza 25B
38-430 Miejsce Piastowe
woj. podkarpackie, Polska

tel.: +48 13 436 92 26

miejscepiastowe@strefaplyt.pl

 

INSTALACJA ODPYLANIAPrzedmiot dostawy:

1.   Urządzenia odpylające:

•    Odpylacz filtracyjny NFPZ 3000 2 HJ
•    2 szt. Wentylator odciągowy
•    System sterowania dla instalacji odpylającej
•    Stała instalacja gaśnicza typu „Suchy pion”


SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

•    Filtr powietrza typ NEDERMAN NFPZ 3000 2 HJ

Filtr NFPZ przeznaczony jest do stosowania w przypadku małych instalacji odpylających. Istnieje możliwość ograniczonej rozbudowy filtra o dodatkowe moduły.
Filtr posiada szczelną konstrukcję modułową z blachy ocynkowanej i przeznaczony jest do pracy na zewnątrz budynków. Filtr przeznaczony jest do pracy ciągłej.


Zasada działania: Normalny tryb pracy:

•    Podczas normalnego trybu pracy, powietrze zanieczyszczone odpadami jest odciągane z maszyny przez i trafia do rurociągu głównego.
•    Z rurociągu głównego zanieczyszczone powietrze zostaje zassane przez wentylator odciągowy Combifab i wtłoczone do komory rozprężnej filtra;
•    Wewnątrz komory rozprężnej następuje spadek prędkości przepływu i cięższe frakcje opadają do leja zsypowego;
•    Pozostałe frakcje zostają wtłoczone wraz z powietrzem do worków filtrujących.
•    Po przejściu przez worek filtrujący oczyszczone powietrze trafia do otworu wylotowego filtra, na którym są zamontowane wentylatory regeneracyjne a pył gromadzi się na powierzchni worków filtrujących.
•    Pył zostaje odprowadzony bezpośrednio do stalowych pojemników znajdujących się pod filtrem
    Czyszczenie worków podczas normalnej pracy filtra
•    Proces czyszczenia filtra typu NFPZ odbywa się podczas pracy instalacji za pomocą wentylatorów regeneracyjnych umieszczonym w każdym module filtracyjnym:
        A) Szafa sterownicza kieruje częstotliwością pracy wentylatorów regeneracyjnych, które wymuszają wsteczny przedmuch powietrza przez worki filtrujące powodując oddzielanie pyłów z wewnętrznej powierzchni worka do leja zsypowego filtr.
        B) Odseparowane pyły zgromadzone opadają do leja zsypowego skąd odprowadzane są bezpośrednio do pojemników na pył. Tryb regeneracji (doczyszczanie – regeneracja off-line)
•    Proces doczyszczania rozpoczyna się po wyłączeniu instalacji
•    Wentylatory regeneracyjne wymuszają wsteczny przedmuch powietrza, przez co pył znajdujący się na wewnętrznej stronie  worka filtrującego jest przedmuchiwany do leja zsypowego;
Podczas cyklu regeneracji w danej chwili pracuje wentylator regeneracyjny.

Wymiary filtra

Długość: 2400 mm Szerokość 2400 mm Wysokość: ok. 4220 mm Waga: 1200 kg
Powierzchnia filtracyjna: 170 m2
Wydajność filtracji: 47 m3m2 /h

Budowa:

2 szt. Sekcja filtracyjna wyposażona w chronione patentem worki typu SUPERBAG
94 szt. worków SUPERBAG Ø200mm, L = 2710 mm.
6 szt. Worków SUPERBAG Ø200mm, L = 2260 mm.

Worki typu SUPERBAG wykonane są w technice bezszwowej z poliestrowej włókniny oraz włókna
węglowego pozwalającego na odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Stalowe pierścienie pozwalają na szybki montaż worków, a specjalne wykonanie zawieszenia pozwala na utrzymanie naprężonych worków i ich szybkie zawieszanie. Każda sekcja filtra posiada drzwi inspekcyjne z czujnikami otwarcia pełniące funkcję klap odciążenia wybuchu. Oczyszczone powietrze z każdej sekcji może być zawracane do pomieszczenia lub na zewnątrz w zależności od wymagań inwestora, warunków klimatycznych, a także przepisów BHP

•    2 szt. wentylatorów regeneracyjnych montowanych bezpośrednio na wylotach oczyszczonego powietrza z modułów filtracyjnych, regenerujących worki przez wsteczny przedmuch czystym powietrzem w zadanych odstępach czasu (od 5 do 10 sekund co ok. 30 minut), zarówno podczas pracy filtra, jak i po jego zatrzymaniu. Wentylator wyposażony jest w silnik o mocy 1.1 kW.
•    1 szt. lej zsypowy filtra z kryzą przyłączeniową pod pojemniki na pył,
•    1 kpl. nóg stanowiące integralną część wsporczych elementów konstrukcyjnych dolnej części filtra,
•    Instalacja gaśnicza typu „suchy pion” służącą zalaniu filtra podczas wystąpienia ognia (gaszeniu pożaru) bez potrzeby otwarcia drzwi odpylacza. Ogranicza to możliwość ryzyka wybuchu i nagłego rozprzestrzenienia się pożaru ograniczając dopływ świeżego powietrza podczas gaszenia. W każdym module filtracyjnym w jego górnej części znajdują się dwa zraszacze połączone rurociągiem wykonanym z rur galwanizowanych o średnicy zbiorczej 2”. Rury zasilające prowadzone są na zewnątrz urządzenia i zakończone przyłączem 2”.. Zapotrzebowanie na wodę: 44 l/min o podciśnieniu 1,5 bar. Zawór odcinający wodę zostanie zamontowany przez Inwestora w środku hali w odległości min 5 m od filtra.

WENTYLATOR ODCIĄGOWY

Wentylator odśrodkowy o częściowo samo oczyszczającym się zamkniętym wirniku wykonanym z wysokiej jakości stali. Przeznaczony do transportu powietrza z zawartością pyłu, suchych trocin, wiórów.

WENTYLATOR ODCIĄGOWY COMBIFAB TYP S – 0.56 - 315 D2 11 kW – 2szt

Strumień objętości powietrza 7000 m3/h
Ciśnienie całkowite Pc = 3500 PtPa Typ napędu bezpośredni 2950 obr Moc silnika 18,5 kW

SYSTEM STEROWANIA

System zasilająco sterujący uwzględnia podłączenie i sterowanie:

•    systemem regeneracji filtra NFPZ
•    dwóch wentylatorów regeneracyjnych 1,1 kW
•    dwóch wentylatorów odciągowych 11 kW (rozruch softstart)
•    Sygnałów z klap przeciwwybuchowych 1 szt.


DOKUMENTACJA

Dokumentacja techniczna dostarczonych urządzeń w zakresie zgodnym z dyrektywami WE. Zostaną również
przekazane wytyczne do wykonania niezbędnych fundamentów, instalacji wsporczych, podpór, słupów itp.

Maszyna używana przez 2 lata, praca jednozmianowa, pełen serwis, możliwość oglądnięcia maszyn. 

REKLAMA W STREFIE PŁYT