OBRZEŻA

OBRZEŻA DO PŁYT MELAMINOWANYCH

KOLEKCJA PŁYTY MELAMINOWANEJ OBRZEŻA - DOPASOWANIE
Dekor Struktura STD* papierowe ABS
SZ MX HPL MAAG DöLLKEN
BIAŁY KORPUSOWY - Grupa 1
K0110 SM SM K-0101 201-G SF4693
BIAŁY FRONTOWY - Grupa 2
U0101 SM SM K-0101 201-B SF4693
U6459 SM SM      
UNI - Grupa 3
U0112 PE PE U-0112 203 SF0547
U0164 PE PE   223 SF5992
U0171 PE PE   211 SF0179
U0190 PE PE U-0190 202 SF0110
U0191 PE PE   203 SF1878
U0515 PE BS   219 SF6108
U0588 PE BS   204-G SF862C
U1700 PE PE      
U7031 PE PE     SF5287
U8101 BS BS     SF6211
U8367 PE PE      
U8368 PE PE      
U8685 SM/PS SM/PS     SF4693
DREWNO STANDARD - Grupa 4
D0088 PR ES D-0088 D6/3 DC607Y
D0344 PR ES D-0344 D6/2 DC7008
D0375 PR ES D-1965 D9/1 DC703Q
D0381 PR ES D-0082 D3/1 DC954M
D0402 PR ES D-0402 D7/1 DC397J
D0740 PR ES D-0740 D4/1 DC406L
D0775 PR ES D-0775 D7/2 DC413L
D1625 PR ES D-1625 D2/4 DC727L
D1792 PR ES D-1792 D2/8 DC708N
D1903 PR ES   D4/4 DC7911
D1912 PR ES D-1916 D1/1 DC143V
D1925 PR ES D-0729 D8/8 DC913L
D1937 PR ES D-1936 D2/2 DC708N
D1972 PR ES D-1972 D5/1 DC381N
D6793 BS ES D-6037 D8/10 DC98N1
D7935 PR ES D-7935 D24/1 DC16J9
D8620 PR ES D-8828 D25/1 DC579V
D8621 PR ES   D12/4  
D8622 PR ES   D4/6 DC802U
D8880 BS BS D-7935 D20/1 DC69M6
D8914 PR PR D-8914 D13/2 DC002W
D8915 PR PR   D10/4  
D8995 BS BS   D23/1 DC429H
D9103 PR ES D-5202 D4/3 DC108J
D9182 PR ES D-9182 D12/5 DC913L
D9419 PR ES D-9383 D1/1 DC143V
D9420 PR ES   D9/3  
D9455 PR ES D-9508 D8/1 DC905X
D9459 PR ES D-9459 D8/6 DC545H
D9470 PR ES   D5/3 DC359J
D9490 PR ES D-9597 D21/1 DC377X
D9763 PR ES D-8380 D12/1  
DREWNO - Grupa 5
D3025 PS PS D-5219 D4/11  
D3167 PS PS     DC459H
D5049 PS PS   D19/3 DC16J7
D5105 PS PS     DC09L4
D5109 PS PS     DC791V
D5112 PS PS   D28/1 DC69M5
D5116 PS PS     E.GD12030501
D5117 PS PS     DC083V
D5122 PS PS   D30/1 DC43L9(DC422H)
D5194 PS PS D-5194   DC70M1
D5502 PS PS     DC18J9
D5503 PS PS     DC45M8
D5527 PS PS      
D5529 PS PS   D28/1 DC7239
D6596 PS PS     DC298J
D7504 PS PS     DC88J7
D7648 PS PS   D12/6 DC25P9 (DC91N2)
D8333 PS PS   D29/1 DC958N
D8361 PS PS     DC69M9
D8362 PS PS     DC042U
D8425 PS PS     DC46M5
D8508 PS PS   D27/1 DC597H
D8509 PS PS     DC04L4
D8918 PS PS   D15/3 DC281Y
D0401 PR ES   D9/2 DC185L
D0685 PR BS D-1916 D1/1 DC037J
D1354 PR ES   D5/2  
D7947 PR ES   D4/9 DC337W
D8405 PR ES     DC927H
D8417 BS BS   D14/1 DC203X
D8431 BS BS     DC913P
D8443 BS BS     DC597H
D8445 BS BS     DC203X
D8506 BS BS   D9/3 DC385L
D8617 BS BS   D9/1 DC46M4
D8618 BS BS D-2345   DC135M
D8653 BS BS D-6036 D26/1 DC67N6
D8921 CL SU   D4/7 DC18J9
D8948 BS BS   D21/1  
D8971 BS BS D-8971 D16/2 DC361H
D8994 BS BS D-8994 D15/1 DC185J
D9102 PR ES   D4/2  
D9240 PR ES   D3/2  
D9285 BS BS   D9/3  
D9365 PR ES   D9/2  
D9462 PR ES   D8/7  
D9614 BS BS   D8/9  
D9727 PR BS   D4/6  
D9755 BS BS   D6/4  
D9775 BS BS   D15/6  
DREWNO FRONT - Grupa 6
D2285 BS BS   D15/5 DC185J
D7937 BS BS   D5/4 DC67N4
D8305 CL SU      
D8308 CL SU      
D8388 CL SU      
D8505 PR ES D-1965 D26/1 DC246K
D8601 BS BS     DC819W
D8625 PR ES D-8625   DC253U
D8907 BS BS D-0381   DC8647
D8912 BS BS D-8912   DC283X
UNI INTENSIV- Grupa 7
U0121 PE PE   225 SF119A
U0125 PE PE   209 SF0436
U0132 PE PE     SF0595
U0134 PE PE   207 SF556B
U0149 PE PE   227 SF5908
U0162 PE PE   223 SF089A
U0197 PE PE   211  
U0514 PE PE     SF836B
U0522 PE PE      
U0540 PE PE   203  
U0551 PE PE      
U0564 PE PE      
U0851 PE PE U-0851    
U0859 BS BS U-0851 D11/2 DC8525
U0881 PE PE   217 DC502L
U5515 BS BS      
U5516 PE PE      
U5517 PE PE   216  
U5519 BS BS      
U7045 SU SU   218  
U8100 SM SM   201  
U8348 PE PE      
U8349 PE PE      
U8533 PE PE     SF066D
U8534 BS BS   231  
U8536 BS BS      
U8681 SM SM     SF1072
U8686 BS BS   228  
U8984 BS BS      
U8996 PE PE      
U9553 BS BS   229  
U9569 PE PE     SF735A
UNI TREND- Grupa 8
U7063 SU SU      
U7113 BS BS      
U7123 BS BS      
U7166 BS BS      
U7167 SU SU      
U7174 BS BS      
U7176 BS BS      
U7179 BS BS   226  
U7180 BS BS      
U7184 BS BS      
U7186 BS BS      
U7190 BS BS      
U7191 BS BS      
ELEGANCE- Grupa 9
D8203 SP/BS       DC80Q8
D8195 SP/BS       DC80Q6
D8069 SP/BS       DC80Q7
U0190 SP/BS     202 SF0110
U8685 SP/BS     201 SF17N2
D5178 OV 3D       DC80Q5
D5180 OV 3D       DC16J1
D5181 OV 3D       DC80Q4
D5183 OV 3D       DC09P1
D5190 AW 3D       DC80Q3
D5191 AW 3D       DC33Q7
D5192 AW 3D       DC60P9
D5193 AW 3D       DC69P5

 

OBRZEŻA DO BLATÓW

Obrzeża melaminowe do blatów w rolkach


3050 x 32 mm; 3050 x 42 mm; 4110 x 32 mm; 4110 x 42 mm

Obrzeża melaminowe w rolkach, z nałożoną warstwą kleju do wykańczania bocznych oraz tylnych krawędzi blatów roboczych. Dekory identyczne z dekorami blatów Kronospan.


Kolorystyka zgodna z kolorystyką blatów roboczych 1:1
REKLAMA W STREFIE PŁYT